Firmas vēsture

SIA „ARA intellect”

     SIA „ARA intellect” dibināta 2010. gada jūlijā, tās sākotnējie dibinātāji bija Artūrs Rakstiņš un Arnis Auermanis. Kursabiedri un draugi, Artūrs ar Arni, bija nolēmuši uzsākt paši savu uzņēmējdarbību būvkonstrukciju projektēšanā. Iepriekš zinības no praktiskās projektēšanas apguvuši uzņēmumos SIA „a222” (Šobrīd SIA „KasunK.Studija”), SIA „HVAC” un SIA „CMB”.

SIA „ARA intellect” šo gadu laikā ir izaudzis līdz 7 būvinženieru sastāvam.

Uzņēmuma sniegtie pakalpojumi ir:

  • Būvkonstrukciju projektēšana, kas noris 3D vidē BIM (Būves Informācijas Modelēšana);
  • Ēku tehniskā apsekošana un slēdzienu izstrāde;
  • Būvkonstrukciju sadaļu ekspertīzes;
  • Detalizāciju izstrāde tērauda un dzelzsbetona konstrukcijām.

     Šo gadu laikā uzprojektēti nozīmīgi objekti - gan lauksaimniecības būves, kur lielākās būves ir platībā līdz 11 000m2, gan ražošanas ēkas platībā līdz 12 500m2,gan biroju ēkas un tirdzniecības centri platībā līdz 5 000m2, kā arī biroju un daudzdzīvokļu ēku rekonstrukcijas platībā līdz 5 000m2. Lielākais no objektiem detalizācijas projektu izstrādē - tirdzniecības centrs platībā līdz 7 000m2.

Projektēšanas darbi veikti arī ārpus Latvijas, startējot kopā ar SIA Skonto plan Ltd, SIA „Mārupes metālmeistars” un A/S „UPB”, ar šiem uzņēmumiem joprojām turpinām sadarbību.

     Esam zinoši un neapstājamies pie sasniegtā, iesaistāmies jauno iespēju izpētē un adaptēšanā, piemēram, BIM rokasgrāmatas izstrādē, sekojam jaunākajām tendencēm projektēšanas jomā un, pēc iespējas, cenšamies izmantot progresīvāko datorprogrammatūru, vārdu sakot, cenšamies būt soli priekšā ...