Darbinieki

Mg. sc. ing. Artūrs Rakstiņš

Mg. sc. ing. Artūrs Rakstiņš

Projektu vadītājs, sertificēts būvinženieris
Tel: 26323350

Bc. sc. ing. Imants Kozačkovs

Bc. sc. ing. Imants Kozačkovs

Būvinženieris
Tel: 29177263

Mg. sc. ing. Vilnis Veinbergs

Mg. sc. ing. Vilnis Veinbergs

Būvinženieris
Tel: 26186831

Bc. sc. ing. Egils Viks

Bc. sc. ing. Egils Viks

Būvinženieris
Tel: 26467149

Mg. sc. ing. Dana Žirnova

Mg. sc. ing. Dana Žirnova

Būvinženiere
Tel: 28291566

Mg. sc. ing. Jānis Rasa

Mg. sc. ing. Jānis Rasa

Būvinženieris
Tel: 29435682

Mg. sc. ing. Dāvis Špaks

Mg. sc. ing. Dāvis Špaks

Būvinženieris
Tel: 29162254