Darbinieki

Mūsu kolektīvs 2020. gadā

Mūsu kolektīvs 2020. gadā


Mg. sc. ing. Artūrs Rakstiņš

Mg. sc. ing. Artūrs Rakstiņš

Projektu vadītājs, sertificēts būvinženieris
Tel: 26323350

Zaiga Rakstiņa

Zaiga Rakstiņa

Lietvede
Tel: +37126337027

Bc. sc. ing. Imants Kozačkovs

Bc. sc. ing. Imants Kozačkovs

Sertificēts būvinženieris, projektu vadītājs
Tel: 29177263

Mg. sc. ing. Dāvis Špaks

Mg. sc. ing. Dāvis Špaks

Sertificēts būvinženieris, projektu vadītājs
Tel: 29162254

Bc. sc. ing. Egils Viks

Bc. sc. ing. Egils Viks

Sertificēts būvinženieris
Tel: 26467149

Mg. sc. ing. Jānis Fabriciuss

Mg. sc. ing. Jānis Fabriciuss

Būvinženieris
Tel: +37122386639

Mg. sc. ing. Dana Puzānova

Mg. sc. ing. Dana Puzānova

Būvinženiere
Tel: 28291566

Evija Kravale

Evija Kravale

Bc. sc. ing. Būvinženiere
Tel: 29773722

Renārs Kokorevičs

Renārs Kokorevičs

Bc. sc. ing. Būvinženieris
Tel: 27805543