Projekti / 2023 Tehnoloģisko iekārtu pamati

Objekts: 

Tehnoloģisko iekārtu pamati

Adrese:

“Lejasupītes”, Launkalnes pagasts

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātās nesošās pamatu konstrukcijas

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA "RCI Gulbene" izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 560m²