Projekti / 2023 Saldētavas un noliktavas ar gaļas sadales cehu būvniecība

Objekts: 

Saldētavas un noliktavas ar gaļas sadales cehu būvniecība

Adrese:

Rīgas iela 22, Rēzekne

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" un SIA "Ceturtais stils" izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 5203m²