Projekti / 2023 Ēku jaunbūves, Brīvības iela 77 un 77a, Gulbenē

Objekts: 

Ēku jaunbūves

Adrese:

Brīvības iela 77 un 77a, Gulbene

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA "RCI Gulbene" un A/S "Komunālprojekts" izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 649m²