Projekti / 2022 Ēkas pārbūve par autoostu

Objekts: 

Ēkas pārbūve par autoostu

Adrese:

Baznīcas laukums 16A, Smiltene

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA "Firma L4" izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 292m²