Projekti / 2021 Daudzstāvu dzīvojamā ēka

Objekts: 

Daudzstāvu dzīvojamā ēka

Adrese:

Sermuliņu iela b.n., Rīga

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

Arhitektu birojs SIA Linia