Projekti / 2021 Cietstāves – atnešanās – pēc atnešanās kūts un lagūnas būvniecība

Objekts: 

Cietstāves – atnešanās – pēc atnešanās kūts un lagūnas būvniecība

Adrese:

“Auniņi”, Pampāļu pag., Saldus novads

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA "RP DESIGN" izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 6235m²