Projekti / 2021 Berghusen Tyresō

Objekts: 

Berghusen Tyresō (daudzdzīvokļu ēku komplekss)

Adrese:

Bollmora Berg 4, Tyresō, Sweden

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

"Nilsson Teknik Konstruktion inom Bygg & Anläggning AB" izstrādāto projektu

Ēku kopēja platība 2460m²