Projekti / 2021 Berghusen Tyresō

Objekts: 

Berghusen Tyresō (daudzdzīvokļu ēku komplekss)

Adrese:

Bollmora Berg 4, Tyresō

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

NILSSON TEKNIK