Projekti / 2020 Tirzniecības centrs Mārupē

Objekts:

Tirzniecības centrs Mārupē

Adrese:

Bebru iela 10, Mārupe, Mārupes novads

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA ''DG Baltic'' izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 80m²