Projekti / 2020 Pirmsskolas izglītības iestāde "Vīnodziņa" Sabilē

Objekts:

Pirmsskolas izglītības iestāde "Vīnodziņa" Sabilē

Adrese:

Ventspils iela 17b, Sabile, Talsu novads

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA ''AMB Design'' izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 1916m²