Projekti / 2020 Jumta konstrukcijas pastiprināšana Auces mūzikas skolai

Objekts:

Jumta konstrukcijas pastiprināšana Auces mūzikas skolai

Adrese:

Miera iela 29A, Auce, Auces novads

Izstrādātā sadaļa:

Esošā koka jumta pastiprināšanas risinājums.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA ''Arhitektūra un Vide'' izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 280m²