Projekti / 2020 Daudzfunkcionāla ēka “INO centrs”

Objekts: 

Daudzfunkcionāla ēka “INO centrs”

Adrese:

Daugavas iela 20 A, Mārupe, Mārupes novads

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA ''Valentine.LV'' izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 3014m²