Projekti / 2020 Birojs ar veikalu un noliktavu

Objekts: 

Birojs ar veikalu un noliktavu

Adrese:

Reinvaldu iela 17, Rīga

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA ''Projektu birojs Grietēns un Kagainis'' izstrādāto arhitektūras daļu

Objekta kopējā platība 4135m²