Projekti / 2020 Angārs un pievedceļš Līvānu industriālajā zonā

Objekts:

 Angārs un pievedceļš Līvānu industriālajā zonā

Adrese:

Celtniecības iela 7, Līvāni, Līvānu novads

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

 Izstrādāts pamatojoties uz:

 SIA ''Arhitektūra un Vide'' izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 1122m²