Projekti / 2019 Tenisa kluba pārbūve Jelgavā

Objekts:

Tenisa kluba pārbūve 

Adrese:

Lietuvas šoseja 68A, Jelgava

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA ''Arhitektūra un Vide'' izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 2780m²