Projekti / 2018 Tenisa halles pārbūve Jūrmalā

Objekts: 

„Tenisa halles pārbūve”.  Kopējā objekta platība sastāda 4550 m2. Objekts sastāv no divām daļām angāra daļas un biroja daļas. Būvprojektā izstrādātas ēkas nesošo konstrukciju pārbūves risinājumi. Objekts izstrādāts atbilstoši BIM nosacījumiem.

Adrese:

Oskara Kalpaka Prospekts 16, Jūrmala

Izstrādātā sadaļa:               

Būvkonstrukcijas

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA „virtu” izstrādāto arhitektūras daļu.

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Dzelzsbetona pāļu pamati;
  • Tērauda un dzelzsbetona kolonnas;
  • Tērauda rāmja konstrukcija;
  • Tērauda jumta sijas
  • Tērauda kopņu pastiprināšanas risinājumi;
  • Jumta nesošais profilētā skārda segums.