Projekti / 2018 Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas būvprojekts

Objekts: 

Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas būvprojekts

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA ''Landscape Architect'' izstrādāto arhitektūras daļu

Laipu kopējā platība 18m²