Projekti / 2018 Noliktavas eka Alūksnē

Objekts: 

„Noliktava”. Objekta kopējā platība 1300 m2. Būvprojektā izstrādātas ēkas nesošās konstrukcijas un MKD – tērauda konstrukciju detalizācija

Adrese:

Merķeļa iela 20, Alūksne, Alūksnes novads.

Izstrādātā sadaļa:

Būvkonstrukcijas

MKD – tērauda konstrukciju detalizācija

 Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA „BERGSONS UN PARTNERI” izstrādāto arhitektūras daļu;

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Dzelzsbetona stabveida pamati
  • Dzelzsbetona lentveida pamati
  • Tērauda nesošas kolonnas
  • Tērauda nesošās kopnes
  • Tērauda nesošas sijas