Projekti / 2018 Lauksaimniecības tehnikas novietne – garāža, remontdarbnīca

Objekts:

Lauksaimniecības tehnikas novietne – garāža, remontdarbnīca

Adrese:

“Latiņas”, Bikstu pagasts, Dobeles novads

Izstrādātā sadaļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

A.Freiberga izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 520m²