Projekti / 2018 Lauksaimniecības tehnikas novietne – garāža, remontdarbnīca

Objekts: 

„Lauksaimniecības tehnikas novietne – garāža, remontdarbnīca”. Ēka paredzēta garāžas un remontdarbnīcas izveidei. Kopējā platība 520 m2. Būvprojektā izstrādātas ēkas nesošās konstrukcijas.

Adrese:

“Latiņas”, Bikstu pagasts, Dobeles novads

Izstrādātā sadaļa:

Būvkonstrukcijas

Izstrādāts pamatojoties uz:

A.Freiberga izstrādāto arhitektūras daļu

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Stabveida pamati
  • Monolītā dzelzsbetona cokolsija
  • Tērauda nesošie portālrāmji
  • Jumta nesošais trapecveida profils