Projekti / 2018 Jelgavas pils fasādes pastiprināšana

Objekts:

Jelgavas pils

Adrese:

 Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava.

Izstrādātā daļa:

BK – būvkonstrukciju daļa

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" izstrādātā arhitektūras daļa (2008.g.) un AS "Komunālprojekts" izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums (2017.g.)

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Dienvidaustrumu fasādes balkona konstrukcijas pastiprināšana;
  • Ziemeļaustrumu fasādes saplaisājušo ārsienu pastiprināšana;
  • Austrumu fasādes kāpņu nesošo elementu pastiprināšasna.