Projekti / 2018 Graudu uzglabāšanas noliktavas būvniecība

Objekts:

“Graudu uzglabāšanas noliktavas būvniecība”

Adrese:

"Šaulrieši", Medzes pag., Grobiņas nov.

Izstrādātā daļa:

BK – būvkonstrukciju daļa

Izstrādāts pamatojoties uz:

R. Jakušonoka izstrādātās arhitektūras daļas (2017.g.)

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Stabveida pamati;
  • Monolītā dzelzsbetona cokolsija;
  • Tērauda nesošie portālrāmji;
  • Jumta nesošais Z un C profili.