Projekti / 2018 Graudu uzglabāšanas noliktavas būvniecība

Objekts:

Graudu uzglabāšanas noliktavas būvniecība

Adrese:

"Šaulrieši", Medzes pag., Grobiņas nov.

Izstrādātā daļa:

Būvprojektā izstrādātas nesošās virszemes un pamatu konstrukcijas.

Izstrādāts pamatojoties uz:

R. Jakušonoka izstrādāto arhitektūras daļu

Ēkas telpu kopējā platība 478m²