Projekti / 2017 Ražošanas telpu pārbūve Jelgavas novadā

Objekts:

Ražošanas telpu pārbūve Meža ielā 22, ~1110m²

Adrese:

 Meža ielā 22, Vītoliņos, Valgundes pag. Jelgavas nov.

Izstrādātā daļa:

BK – būvkonstrukciju daļa, tērauda konstrukciju detalizācija.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA"REMM" arhitektūras rasējumiem un SIA "Komunālprojekts izpēte" 2016. gadā veiktās inženierģeoloģiskās izpētes.

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Stabveida pamati
  • Industriālā grīda
  • Pieslēgums pie esošas ēkas
  • Tērauda nesošās virszemes konstrukcijas
  • Tilta ceļtņa balstošās konstrukcijas