Projekti / 2017 Noliktavu ēka ar salonveikalu telpām Katlakalna ielā, Rīgā

Objekts:

NOLIKTAVU ĒKA AR SALONVEIKALU TELPĀM, ~6190m²

Adrese:

Katlakalna iela 6D, Rīga

Izstrādātā daļa:

MKD – tērauda konstrukciju detalizācija.

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA "LVCT" izstrādātās MK daļas.

Objekta konstruktīvais risinājums:

Tērauda karkasa ēka ar dobo paneļu starpstāvu pārsegumiem un tērauda kopņu jumta pārsegumu.