Projekti / 2017 Loģistikas centra pārbūve Krustpils ielā 31, Rīgā

Objekts:

“Loģistikas centra pārbūve Krustpils ielā 31, Rīgā”

Adrese:

Krustpils ielā 31, Rīgā, Krustpils iela 31, Rīga LV-1073

Izstrādātā daļa:

BK – būvkonstrukciju daļa

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA L4" izstrādātā arhitektūras daļa (2017.g.) un SIA "BK Style" izstrādātais apsekšanas slēdziens (2017.g.)

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Stabveida pamati un cokolsijas;
  • Dzelzsbetona grīda;
  • Tērauda nesošie portālrāmji;
  • Jumta nesošais C profils.