Projekti / 2017 Graudu uzglabāšanas noliktava Bauskas novadā

Objekts: 

„Graudu uzglabāšanas noliktava”. Angārs paredzēts graudu uzglabāšanas noliktavas izveidei. Kopējā platība 1150 m2. Būvprojektā izstrādātas ēkas nesošās konstrukcijas.

Adrese:

“Jaunbērziņi”, Vecsaules pagasts, Bauskas novads

Izstrādātā sadaļa:

Būvkonstrukcijas

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA “BK ROYAL” izstrādāto arhitektūras daļu

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Stabveida pamati
  • Monolītā dzelzsbetona atbalstsiena
  • Tērauda nesošie portālrāmji
  • Jumta nesošie z-profili