Projekti / 2017 Elektronisko sistēmu ražošanas ēka Ogrē

Objekts:

„Elektronisko sistēmu ražošanas korpusa jaunbūve”. Kopējā objekta platība sastāda 7673 m2. Objektā izvietoti 3 stāvi. Būvprojektā izstrādātas ēkas nesošās konstrukcijas, lieveņi, kāpnes, lifta šahta, pašnesošās sienas un tilta celtņu konstrukcijas.

Adrese:

Akmeņu iela 74, Ogre, LV-5001

Izstrādātā sadaļa:

Būvkonstrukcijas

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA „NAMS” izstrādāto arhitektūras daļu.

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Dzelzsbetona stabveida, lentveida un pāļu pamati;
  • Tērauda kolonnas, jumta sijas, kopnes un pārseguma sijas;
  • KIVI bloku mūra sienas;
  • Dobās pārseguma plātnes;
  • Dzelzsbetona kāpņu telpu konstrukcijas;
  • Tērauda celtņu sijas;
  • Dzelzsbetona grīdu un lieveņu konstrukcijas;
  • Jumta nesošais profilētā skārda segums.