Projekti / 2016 Plastmasas cauruļu ražošanas kompleksa pārbūve

Objekts:

„Plastmasas cauruļu ražošanas kompleksa pārbūve”. Jaunbūvējamā objekta kopējā platība 432 m2;

Adrese:

Langervaldes iela 2A, Jelgava;

Izstrādātā sadaļa:

BK – Būvkonstrukcijas;

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA „Arhitektūra un Vide” izstrādāto arhitektūras sadaļu;

Objekta konstruktīvais risinājums:

Esoša ēkas daļa ar demontējamām konstrukcijām telpu paplašināšanai.

Jaunbūvei:

  • Lentveida pamati;
  • Tērauda kolonnas, kopne, horizontālās un krusteniskās saites;;
  • Jumta seguma nesošais elements – Profilētais trapecveida nesošais profils;
  • Tehnoloģiskā dz/betona grīda ar kanāliem jaunbūvējamajā un esošajā ēkas daļā.