Projekti / 2016 Būve daļējai dārzeņu pirmapstrādei

Objekts: 

„Būve daļējai dārzeņu pirmapstrādei”. Objekts ar kopējo platību 990m2. Būvprojektā izstrādātas ēkas nesošās konstrukcijas.

Adrese:

„Briežkalni”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads

Izstrādātā sadaļa:

Būvkonstrukcijas

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA „VIMBAS MF” izstrādāto arhitektūras daļu;

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Dzelzsbetona stabveida pamati
  • Keramzītbloku mūra cokols
  • Tērauda kolonnas ar pārseguma kopnēm