Projekti / 2015 Slaucamo govju kūts pārbūve „Kalējiņi 1”

Objekts:

Slaucamo govju kūts pārbūve „Kalējiņi 1”. Ēka ir vienstāvu lauksaimniecības ēka ar lietderīgo platību – 1194,5m2.

Adrese:

Smiltenes novads, Bilskas pag., „Kalējiņi1”

Izstrādātā daļa:

BK – būvkonstrukciju daļa

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA „NEOPROJEKTS” arhitektūras rasējumiem

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Dzelzsbetona stabveida pamati
  • Tērauda portālrāmji
  • Jumta seguma nesošie Z-profili