Projekti / 2015 Gulbenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu baseina jumta būvniecība

Objekts:

„Gulbenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu baseina jumta būvniecība”.Objekta kopējā platība 1220 m2;

Adrese:

„Asarīši”, Stradu pagasts, Gulbenes novads;

Izstrādātā sadaļa:

Būvkonstrukcijas

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA „4 stils” izstrādāto arhitektūras sadaļu;

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Dzelzsbetona stabveida pamati, kas piebetonēti pie esošas atbalstsienas un esošas pamata plātnes
  • Tērauda kolonnas , kopnes, atgāžņi, saites
  • Jumta segumānesošie z-profili