Projekti / 2014 Tehnikas angārs

Objekts:

TEHNIKAS ANGĀRS. Ēkas kopējā platība540 m².

Adrese:

"Salnas", Sesavas pag., Jelgavas novads

Būvprojekta būvkonstrukcijas izstrādātas pamatojoties uz:

SIA "ARHITEKTŪRA UN VIDE" izstrādātā arhitektūras daļa.

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Tērauda kolonnasun sijas, veidojot portālrāmi.
  • Monolīta dzelzsbetona stabveida pamati un cokolsijas