Projekti / 2014 Lauksaimniecības noliktava un graudu glabātuve. Ēkas kopējā platība756 m²

Objekts:

Lauksaimniecības noliktava un graudu glabātuve. Ēkas kopējā platība756 m².

Adrese:

"Druvas", Rundāles pag., rundāles novads

Būvprojekta būvkonstrukcijas izstrādātas pamatojoties uz:

SIA "ARHITEKTŪRA UN VIDE" izstrādātā arhitektūras daļas (2014).

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • tērauda kolonnasun sijas, veidojot portālrāmi.
  • Dzelzsbetona atbalstsienas.
  • Monolīta dzelzsbetona stabveida pamati un cokolsijas.