Projekti / 2014 Govju kūts rekonstrukcija „Lejas Palsāni”

Objekts:

„Govju kūts rekonstrukcija „Lejas Palsāni””.Ēka ir vienstāva lauksaimniecības ēka ar lietderīgo platību – 748,8 m2un tiek projektēta kā piebūve esošai govju kūtij.

Adrese:

Saukas pagasts, Viesītes novads, „Lejas Palsāni”

Izstrādātā daļa:

BK – būvkonstrukciju daļa

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA „Vimbas MF” arhitektūras rasējumiem.

Objekta konstruktīvais risinājums:

Ēkas nesošās konstrukcijas veidotas no stabveida pamatiem un metāla konstrukciju portālrāmjiem. Kūts jumts paredzēts 200 slīpumā, kur kā nesošie elementi paredzēti Z-profili.