Projekti / 2014 Esošu jumta tērauda kopņu pastiprināšana pēc tehniskajā apsekošanā konstatētiem defektiem

Objekts: 

Esošu jumta tērauda kopņu pastiprināšana pēc tehniskajā apsekošanā konstatētiem defektiem.

Adrese:

Mātera iela 44, Jelgava;

Izstrādātā sadaļa:

BK – Būvkonstrukcijas;

Izstrādāts pamatojoties uz:

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas Valsts ģimnāzija” tehniskās apsekošanas pieprasījumu

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Koka nesošās kopnes ar metāla detaļu savienojumiem
  • Pastiprinājuma tērauda kopne;