Projekti / 2014 Dzīvojamā māja, saimniecības ēka

Objekts:

„Dzīvojamā māja, saimniecības ēka”, tiek projektēta divstāvīga dzīvojāmā privātmāja.Ēkas lietderīgā platība – 146.09 m2.

Adrese:

"Lauči" Cenu pagasts, Ozolnieku novads

Izstrādātā daļa:

BK – būvkonstrukciju daļa

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA "Arhitektūra un Vide" arhitektūras rasējumiem.

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Ēkas nesošās konstrukcijas veidotas no lentveida pamatiem.
  • Starpstāvu pārsegums veidots no saliekamiem dzelzsbetona paneļiem un tērauda sijām.
  • Pa ēkas perimetru –aeroc bloku mūris.
  • Jumta konstrukcija ir veidota no koka sijām un pasijām.