Projekti / 2013 LLU veterinārmedicīnas fakultātes salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība

Objekts:
„LLU veterinārmedicīnas fakultātes salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība”. LLU veterninārmedicīnas fakultātes salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība un esošo telpu piemērošanamikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām ar kopējo platību 520m2. Būvprojektā risinātas nesošās konstrukcijas.

 Adrese:
Jelgava, Kristapa Helmaņa iela8

Izstrādātā sadaļa:
Būvkonstrukcijas

Izstrādāts pamatojoties uz:
SIA “Arhitektūra un Vide” izstrādāto arhitektūras daļu

  • Objekta konstruktīvais risinājums:
  • Dzelzsbetona lentveida pamati
  • Saliekamā dzelzsbetona pārseguma dobie paneļi
  • Metāla kolonnas
  • Keramzītbetona mūra sienas
  • Koka nesošās jumta konstrukcijas