Projekti / 2013 Koģenerācijas stacija

Objekts:

„Koģenerācijas stacija”.Objekta kopējā platība 880m2;

Adrese:

„Akas”, Stradu pagasts, Gulbenes novads;

Izstrādātā sadaļa:

Būvkonstrukcijas

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA „DPB group” izstrādāto arhitektūras sadaļu;

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Dzelzsbetona stabveida pamati;
  • Dzelzsbetona cokolsijas;
  • Tērauda portālrāmji;
  • Tērauda horizontālās un krusteniskās saites;
  • Jumts–nesošas profilētās tērauda loksnes.