Projekti / 2012 Ring rail line project

Objekts:
“Ring rail line project”.Izstrādātas metāla konstrukcijas. Objekta kopējā platība 488m2;

Adrese:
Veromiehenkylälidostasteritorija, Somija;

Izstrādātā sadaļa:
MK- Metāla konstrukcijas; MKD– Metāla konstrukciju detalizācija;

Izstrādāts pamatojoties uz:
SIA „SCM Latvia”uzdevumu un sniegtajiem rasējumiem.

Objekta jumta konstruktīvais risinājums:
Galvenās nesošās kompozītās tēraudbetona kolonnas;
Dubult-T fasādes kolonnas;
Cauruļprofilu nesošās metāla kopnes;
Cauruļprofilu jumta nesošās sijas;
T-profila fasādes stiprinājuma elementi;
Ieejas mezgla konstrukcij,acauruļprofili un U-profili;
Apaļstieņu krusteniskās saites;
Fasādes daļas liektie cauruļprofili.