Projekti / 2012 Graudu un rapšu pirmapstrādes pieņemšanas punkts

Objekts:
“Graudu un rapšu pirmapstrādes pieņemšanas punkts", objekta kopējā platība 209.8m2;

Adrese:
“Krogzemji”, Launkalnespagasts, Smiltenes novads;

Izstrādātā sadaļa:
MK- Metāla konstrukcijas; MKD– Metāla konstrukciju detalizācija;

Izstrādāts pamatojoties uz:
SIA „4 stils” arhitektūras rasējumiem.

  • Objekta jumta konstruktīvais risinājums:
  • Dzelzsbetona stabveida pamati
  • Dzelzsbetona bedrestehnoloģijām
  • Dzelzsbetona grīda
  • Tērauda portālrāmji;
  • Dubult-T profilusijas;
  • Jumta konstrukcija Z-profili.