Projekti / 2011 Tirdzniecības centra rekonstrukcija

Objekts:
"Tirdzniecības centra rekonstrukcija". 

Adrese:
Pasta iela 14, Tukums

Izstrādātā sadaļa:
Bk – Būvkonstrukcijas

Izstrādāts pamatojoties uz:
 SIA „RAPS arhitekti” arhitektūras skiču projekta rasējumiem.

Objekta konstruktīvais risinājums:
Virszemes nesošās konstrukcijas -tērauda kolonnas, kopnes un sijas.
urbto pāļu pamati.