Projekti / 2011 A/S ''Latvijas Finieris" Iekārtu rūpnīcas mehāniskā ceha (Lit.017) rekonstrukcija

Objekts:
 "A/S ''Latvijas Finieris" Iekārtu rūpnīcas mehāniskā ceha (Lit.017) rekonstrukcija". Ēkas kopējā platība 93.9 m².

Adrese:
Rīgā, Guberņciems 7C 

Izstrādātā sadaļa: 
 Būvkonstrukcijas

Izstrādātas pamatojoties uz:
 SIA “Nams” arhitektūras rasējumiem

 Objekta konstruktīvais risinājums:
monolītā dzelzsbetona pārsegums
virszemes nesošās konstrukcijas -tērauda kolonnas un sijas.
urbto pāļu pamati.