Projekti / Ražošanas telpu paplašināšanas projekts

Objekts:

“Ražošanas telpu paplašināšanas projekts”

Adrese:

"Benūžu-Skauģi", Babītes pag., Babītes nov.

Izstrādātā daļa:

BK – būvkonstrukciju daļa

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs" izstrādātā arhitektūras daļa (2018.g.) un SIA "Vides un Ģeo projekti" izstrādāts ģeotehniskās izpētes pārskats (2018.g.)

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Stabveida pamati un cokolpaneļi;
  • Dzelzsbetona sienas konstrukcija;
  • Dzelzsbetona grīdu konstrukcijas;
  • Dobās pārseguma plātnes;
  • Tērauda kolonnu un kopņu nesošās konstrukcijas;
  • Jumta nesošais profilētā skārda segums;
  • Tiek risinātas pieslēguma vietas pie esošās būves.