Projekti / 2018 Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas

Objekts: 

Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas

Būvprojekts. Projektā izstrādātas 2 tipu gājēju laipu konstrukcijas.

Izstrādātā sadaļa:

Būvkonstrukcijas

Izstrādāts pamatojoties uz:

SIA „Landscape Architect” un SIA „BRD projekts” izstrādātās AR daļas un SIA "MARKVARTA ģeotehniskais birojs" izstrādātās ģeoloģijas.

Objekta konstruktīvais risinājums:

  • Skrūvpāļu pamati
  • Monolītā dzelzsbetona režģogs
  • Tērauda un koka  klāja konstrukcijas
  • Margu risinājums